За нас

Общински детски комплекс е последовател на бившия пионерски дом, който през 1990 година беше преименуван на Център за работа с децата, а през 1995 година стана Детски комплекс. През 2002 година издръжката на обслужващите звена в страната премина в правомощията на общините и оттогава е ОДК- град Елена.

В момента към него работят 12 извънучилищни форми, които се посещават от 173 деца. През изминалата учебна година бяха организирани редица прояви и спортни мероприятия. През тази година откри врати и първата досега изложба- базар “Направено от деца”. През лятото ОДК организира традиционния летен отдих за децата с посещения на басейни, излети, походи, пленери и др.

ОДК- Елена предлага на децата осмисляне на свободното време, като инвестиция в самоусъвършенстването им.

ОДК- Елена създава условия за развитие на детските таланти и способности.

ОДК- Елена се стреми да предлага форми, които са интересни и желани от децата и се провеждат през свободното им време.

ОДК- Елена е отворен за всяка интересна детска инициатива.